เบอร์ตามผลรวม (73 : สิ้นเนื้อประดาตัว)
เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงการทะเลาะวิวาทขัดแย้ง วิบัติทุกข์ทรมานจากโรคร้าย ระวังการผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ บริวารนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ มีหนี้สินอย่างท่วมท้น ระวังโรคหัวใจ ความดันโลหิต อัมพาต อัมพฤกษ์ ถ้าผลรวมเบอร์ได้หมายเลข 73 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี แนะนำควรเปลี่ยนใหม่ให้ได้หมายเลข 41 เมื่อบวกกัน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
098-879-7988
ราคา 39,990.- ผลรวม 73 | คลิกสั่งซื้อ