เบอร์ตามผลรวม (35 : เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นจริงจัง)
เป็นเลขคู่สมพล มีสติปัญญา มีความคิดที่เฉียบขาดรุนแรง แตกหักรวดเร็ว เจ้าแห่งโมหะจริต กับเจ้าแห่งพุทธิจริต ผสมกันเลยทำให้มีความคิดเด็ดเดี่ยว ตั้งมั่นจริงจัง จะทำให้ถูกหลอก ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ความล้มเหลวในชีวิตจะมาจากคนอื่น ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆ จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ความล้มเหลวของชีวิตจะมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูง หุ้นส่วน จะมีปัญหารักสามเส้า มักมีความรักไม่เปิดเผย กำพร้า พ่อแม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่เลิกลากัน เป็นดาวขี้โรค ต้องหาหมดอยู่ตลอดเวลา โรคตับ ถุงน้ำดี ไมเกรน เจ็บกระดูกตามข้อ ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของท่านออกมาได้หมายเลข 35 แนะนำให้ทำการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นหมายเลขอื่นที่ดีกว่า โดยเอาผลรวมของเบอร์โทรศัพท์เป็นตัวกำหนด ให้ได้ผลรวมเป็นหมายเลข 15,24 หรือเผลรวมเป็นหมายเลข 50,59 ให้คุณกับชีวิต 80%
ทั้งหมด 189 รายการ | 
065-262-5441
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
062-225-1449
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-3653
ราคา 3,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-2447
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-625-0545
ราคา 999.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
092-990-0303
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-001-5566
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-001-3883
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-001-3838
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-001-4774
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4263
ราคา 4,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-5351
ราคา 4,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8241
ราคา 3,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-2282
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3228
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3516
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4191
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4416
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2624
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2641
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6322
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4161
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2441
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4151
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8232
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-1461
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-1623
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3261
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4161
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2324
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-1532
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-1632
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2326
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2291
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2264
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2246
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2328
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2265
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-451-5332
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
061-256-1644
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-6325
ราคา 999.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-6532
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
095-045-5232
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-3226
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
084-224-1644
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-3552
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-5325
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-5152
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
081-095-3522
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
062-542-5452
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-4142
ราคา 6,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-153-5153
ราคา 4,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-4154
ราคา 4,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4551
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-3623
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4236
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4632
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-5622
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-9141
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2615
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-3551
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4145
ราคา 4,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4154
ราคา 4,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-4142
ราคา 4,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-4241
ราคา 4,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2414
ราคา 4,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2441
ราคา 4,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4415
ราคา 3,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4424
ราคา 3,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4532
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5144
ราคา 3,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-4144
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-2361
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-2351
ราคา 3,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2351
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2423
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4226
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4262
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4622
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-2263
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-2416
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-2614
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-2623
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-2423
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
084-253-2263
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-253-5228
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-352-6155
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
062-525-3651
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
062-362-5425
ราคา 999.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
080-264-1914
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
063-341-5445
ราคา 3,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
063-325-6226
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
063-329-2442
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
063-325-2662
ราคา 2,990.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
062-692-5050
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
062-690-0606
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
063-329-5115
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
063-325-5335
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
062-641-3553
ราคา 1,599.- ผลรวม 35 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 189 รายการ |