เบอร์ตามผลรวม (38 : ความล้มเหลวที่ไม่อาจหยุดยั้ง เจ้าโทสะ)
เป็นเลขร้าย โผงผางโครมคราม แตกหัก เจ้าโทสะ กับเจ้ามัวเมานักเลง เมื่อรวมกันก็ทำให้มีโทสะร้าย ส่วนมากเป็นยอดนักเลงกันทั้งนั้น บางคนก็เป็นฆาตกรก็มี ระวังเชื่อคนง่าย ครอบครัวแตกแยก แตกเพื่อน แตกฝูง แตกญาติ แตกหักจากหุ้นส่วน ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับนักเลงอันธพาล ทหาร ตำรวจ และนักกฎหมาย ระวังไฟลวก ไฟคลอก ไฟไหม้บ้าน เชื่อใจคนง่าย ระวังคดีความ ประพฤติผิดอยู่เสมอ จะทำอะไรจะดีแต่ตอนเริ่มต้นอยู่เสมอ ปลายไม่ดี ขึ้นๆ ลงๆ ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของท่านออกมาได้หมายเลข 38 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรทำการเปลี่ยนเบอร์ใหม่โดยเอาผลรวมเบอร์โทรศัพท์เป็นหลัก เพื่อให้ได้หมายเลขที่ดีขึ้น หากท่านเปลี่ยนได้ผลรวมเป็นหมายเลข 79 จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 60% เท่านั้น ควรเปลี่ยนเป็นเลขที่ดีกว่านี้
ทั้งหมด 321 รายการ | 
065-615-3552
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-352-3293
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-352-2591
ราคา 999.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-5161
ราคา 999.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-6250
ราคา 999.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
061-516-6526
ราคา 999.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-5365
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
095-045-5163
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-551-9223
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
092-326-5632
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-4914
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-9153
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-5155
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
081-096-3515
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
098-505-4151
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
081-095-3651
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
061-635-9323
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-652-5165
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
062-254-1693
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
061-614-4628
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
095-056-1552
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
062-519-2823
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
062-542-3628
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
062-561-4428
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
062-561-5328
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
062-561-6228
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
063-256-1654
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-2663
ราคา 999.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-154-5614
ราคา 6,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-153-5165
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4241
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-3245
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-3551
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5153
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5351
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-2651
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4194
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4293
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4491
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6246
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6642
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-9324
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-9441
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2249
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2636
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2663
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2924
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2942
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-3662
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-4229
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-163-2941
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-3614
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-146-4623
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-5145
ราคา 6,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4265
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5156
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5624
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-2454
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-6441
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-4145
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-4541
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-1561
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2354
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4553
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5516
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6551
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-4426
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-4453
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-6145
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-6154
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-6442
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-6514
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-5541
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-6423
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-1445
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-4235
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-5324
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-3541
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-3622
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-5323
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-551-9232
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-551-9241
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-551-9322
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2246
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2264
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2291
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2426
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2462
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2642
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4193
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4661
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6146
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6245
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6416
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6632
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6641
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-9161
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-9224
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-4192
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 321 รายการ |