เบอร์ตามผลรวม (38 : ความล้มเหลวที่ไม่อาจหยุดยั้ง เจ้าโทสะ)
เป็นเลขร้าย โผงผางโครมคราม แตกหัก เจ้าโทสะ กับเจ้ามัวเมานักเลง เมื่อรวมกันก็ทำให้มีโทสะร้าย ส่วนมากเป็นยอดนักเลงกันทั้งนั้น บางคนก็เป็นฆาตกรก็มี ระวังเชื่อคนง่าย ครอบครัวแตกแยก แตกเพื่อน แตกฝูง แตกญาติ แตกหักจากหุ้นส่วน ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับนักเลงอันธพาล ทหาร ตำรวจ และนักกฎหมาย ระวังไฟลวก ไฟคลอก ไฟไหม้บ้าน เชื่อใจคนง่าย ระวังคดีความ ประพฤติผิดอยู่เสมอ จะทำอะไรจะดีแต่ตอนเริ่มต้นอยู่เสมอ ปลายไม่ดี ขึ้นๆ ลงๆ ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของท่านออกมาได้หมายเลข 38 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรทำการเปลี่ยนเบอร์ใหม่โดยเอาผลรวมเบอร์โทรศัพท์เป็นหลัก เพื่อให้ได้หมายเลขที่ดีขึ้น หากท่านเปลี่ยนได้ผลรวมเป็นหมายเลข 79 จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 60% เท่านั้น ควรเปลี่ยนเป็นเลขที่ดีกว่านี้
ทั้งหมด 404 รายการ | 
080-115-3929
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-3515
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
092-324-5526
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-236-6252
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
061-228-9523
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-262-5156
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-262-5462
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
062-462-8253
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-2459
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
093-024-3377
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6516
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6561
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5154
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5415
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-4428
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3564
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3654
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-3642
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2453
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2651
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-3551
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-5162
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-5328
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4551
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5451
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2493
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2655
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4149
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4194
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4239
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4293
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6228
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6282
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6642
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6651
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6236
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6461
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6623
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6632
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6641
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2428
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2923
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-4462
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-4516
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-3282
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-3291
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-3516
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4146
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4164
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6423
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2822
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4244
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4622
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6242
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2361
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2622
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8244
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8262
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-5461
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-4153
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5323
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-1428
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2355
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2391
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2616
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3228
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3264
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3291
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3282
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4236
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4614
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4632
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2824
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2823
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6423
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8223
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8232
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-9225
ราคา 999.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-8225
ราคา 999.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2456
ราคา 15,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-5632
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-1422
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-1932
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-1923
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-4624
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6362
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6353
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-692-3262
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2329
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2239
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2294
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2249
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-2241
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-2232
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-691-4541
ราคา 4,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-3241
ราคา 3,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-1423
ราคา 2,990.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-891-5322
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-2422
ราคา 1,599.- ผลรวม 38 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 404 รายการ |