เบอร์ตามผลรวม (32 : เสน่ห์แรง)
ถ้าเป็นผู้ชายต้องระวังจะเสียหายเพราะผู้หญิง ผู้หญิงจะทำให้ชีวิตตกต่ำ ทำให้ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีศัตรูคอยแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง ในเรื่องของความรักมักเป็นคนเจ้าชู้ เป็นคนอารมณ์เร่าร้อน รุนแรง ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดี มีเมียหลายคนทั้งเปิดเผย และไม่เปิดเผย เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจเพศตรงข้าม ถ้าหลงใฝ่ต่ำเรื่องโลกีย์ จะทำให้ชีวิตต้องพบกับหายนะ ส่วนผู้หญิงจะดี จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่อาจเจ้าชู้ได้ มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม แต่สุภาพบุรุษอาจส่งผลดี และร้ายได้ เปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกัน ถ้าเบอร์โทรศัพท์ของท่านผลรวมออกมาเป็นหมายเลข 32 ไม่ต้องเปลี่ยน หรือถ้าท่านต้องการเปลี่ยนให้เลือกผลรวมให้ได้หมายเลข 19,23,24 ให้คุณกับชีวิต 100%
092-323-5251
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
065-325-3251
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-228-2515
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
062-224-7423
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-3551
ราคา 3,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-1454
ราคา 3,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-2282
ราคา 999.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
093-116-2244
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
092-523-5141
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2441
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2351
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2242
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2361
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2262
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
065-352-2261
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
092-523-3323
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-4522
ราคา 999.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-2441
ราคา 999.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-5142
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2441
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-4223
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-346-2323
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-3338
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-4445
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-5552
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-302-3339
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-312-4445
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-340-2662
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-342-5225
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-452-4451
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-452-4541
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
082-251-4532
ราคา 1,590.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-146-4161
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
062-416-2362
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
082-251-4541
ราคา 4,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-242-2391
ราคา 1,299.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
062-156-2361
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-652-2422
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-261-4532
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-261-4622
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
062-361-5162
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
062-156-2622
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-632-2822
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
062-341-2347
ราคา 5,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
062-151-4652
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
062-542-2362
ราคา 1,599.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-142-4642
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-164-1416
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-151-6154
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-261-5414
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
062-362-4414
ราคา 3,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-165-1514
ราคา 6,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
063-264-5141
ราคา 6,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-264-2632
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-264-2236
ราคา 2,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-264-2641
ราคา 3,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ
061-463-5322
ราคา 1,990.- ผลรวม 32 | คลิกสั่งซื้อ