เบอร์ตามผลรวม (67 : บ้านแตกสาแหรกขาด)
เป็นเลขที่มีอุปสรรคในชีวิตมากมาย เพราะเป็นเลขคู่ศัตรู ใช้จ่ายมากไม่สมดุลย์กัน มีคนคอยช่วยใช้ ตลอดถึงเรื่องคู่ครองคนรักก็ไม่สนใจ ผิดหวังเรื่องความรัก ครอบครัวแตกร้าว ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส บ้านแตกสาแหรกขาด เป็นเลขที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จึงเรียกว่าดาวคู่ขัดผัวขัดเมีย และขัดเงิน หมายถึงความตกต่ำในบั้นปลายชีวิต และยังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน จะต้องได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้อง คือโรคลำไส้อักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ถุงน้ำดี โรคนิ่ว และโรคไต สายตา ถ้าสุภาพสตรีผลรวมได้หมายเลข 67 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนใหม่ให้ได้หมายเลข 23 ,24,42 เมื่อบวกกัน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
098-885-9398
ราคา 1,599.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
098-886-9496
ราคา 1,599.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
065-996-8789
ราคา 6,990.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9989
ราคา 19,990.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
098-909-8987
ราคา 2,990.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
093-859-9987
ราคา 1,599.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
099-597-9946
ราคา 1,599.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
099-597-9928
ราคา 1,599.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
096-896-9299
ราคา 1,599.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
098-959-3996
ราคา 2,990.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
098-996-1997
ราคา 2,990.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
098-879-7865
ราคา 3,990.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
097-959-9982
ราคา 3,990.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ
098-959-9288
ราคา 3,990.- ผลรวม 67 | คลิกสั่งซื้อ