เบอร์ตามผลรวม (49 : ทุกข์ซ้ำซาก)
เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก มีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา สุภาพสตรีจะถูกสามีกดดันกลั่นแกล้งชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ มีอุปสรรค อับโชค ระวังการผ่าตัด โรคนิ่ว โรคไต กระเพาะปัสสาวะ ถ้าเบอร์โทรศัพท์ของท่านผลรวมออกมาได้หมายเลข 49 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนใหม่ให้ได้หมายเลข 14, 41 หรือ 63 เมื่อบวกกัน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
ทั้งหมด 633 รายการ | 
082-861-4659
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-654-7466
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-232-6879
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-775-5944
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-6600
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-6006
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6878
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6986
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8786
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-5689
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6494
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6593
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6647
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6692
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6935
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6944
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6962
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-9098
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6866
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6893
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8693
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6828
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6882
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6891
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-892-9247
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-6869
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-6878
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-6986
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-5968
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-8659
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-8695
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-4786
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-5686
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-3687
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-4668
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-4686
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-5568
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-6891
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8268
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8295
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8619
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8646
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8682
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-9861
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-3689
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6296
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6449
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
063-669-3286
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5568
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2989
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2898
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2894
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-5289
ราคา 6,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6595
ราคา 6,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-5982
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-9596
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2878
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5399
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6497
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9239
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-697-4456
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5364
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5535
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
098-416-9363
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2879
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4598
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5597
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-9496
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5966
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2698
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2696
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2939
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3998
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-7961
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9194
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9266
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9932
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-7829
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8297
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-9287
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-9782
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5496
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5694
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5928
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5964
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5982
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6945
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-791-4494
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5166
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
098-416-9516
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2699
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3698
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4697
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-2879
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-2987
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-2996
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6656
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-6864
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-451-6895
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 633 รายการ |