เบอร์ตามผลรวม (49 : ทุกข์ซ้ำซาก)
เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก มีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา สุภาพสตรีจะถูกสามีกดดันกลั่นแกล้งชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ มีอุปสรรค อับโชค ระวังการผ่าตัด โรคนิ่ว โรคไต กระเพาะปัสสาวะ ถ้าเบอร์โทรศัพท์ของท่านผลรวมออกมาได้หมายเลข 49 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนใหม่ให้ได้หมายเลข 14, 41 หรือ 63 เมื่อบวกกัน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
ทั้งหมด 402 รายการ | 
065-952-9445
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2594
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5249
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5294
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5528
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5447
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5474
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-952-5629
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-992-2268
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-916-2686
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6824
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2864
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2468
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-952-6862
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-926-6852
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6905
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6509
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2909
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5096
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2549
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-647-4749
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
098-823-2539
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
097-935-2545
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-339-3496
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8225
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8252
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8261
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-682-6493
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-664-5287
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-5298
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-6990
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-9096
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-5289
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-653-5649
ราคา 9,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-4659
ราคา 9,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-9636
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-664-1597
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-5497
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
061-145-7898
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-459-8915
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
099-056-3962
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
099-054-5494
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-4979
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
081-095-3698
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
081-096-3949
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-861-4796
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-864-4469
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-864-4694
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6833
ราคา 599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6851
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-532-8992
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6428
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4628
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4268
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4286
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4682
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-616-5497
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-616-6469
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
098-392-3249
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-365-3587
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
063-194-9782
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-6982
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-698-2328
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-495-6428
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-632-8963
ราคา 6,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-632-9287
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-641-9782
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-591-6287
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-6598
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-8251
ราคา 599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-923-9753
ราคา 599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-923-8826
ราคา 599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-793-2287
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-793-5428
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-793-6328
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-2826
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-6228
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9556
ราคา 6,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4594
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5992
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5569
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9655
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-5497
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6919
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6955
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9394
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5629
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-5978
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-4696
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4665
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9916
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-2497
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4693
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6169
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6691
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-8932
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9391
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9463
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9661
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 402 รายการ |