เบอร์ตามผลรวม (37 : ผู้สูญสิ้น)
เป็นนักต่อสู้ที่มีชั้นเชิง คิดก่อนทำ แต่ส่งผลให้เป็นโรคเรื้อรังทรมาน เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงการทะเลาะวิวาทขัดแย้ง วิบัติทุกข์ทรมานจากโรคร้าย ระวังการผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ บริวารนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ มีหนี้สินอย่างท่วมท้น ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ไม่ชอบให้ใครมาคอย จู้จี้ขี้บ่น ชอบแบกปัญหาภาระของผู้อื่น สติปัญญาดี เป็นคนรู้ง่ายแตกฉาน ระวังโรคหัวใจ ความดันโลหิต อัมพาต อัมพฤกษ์ โรคกระดูกหรือโรคสมอง อาจประสบอุบัติเหตุ ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของท่านออกมาได้หมายเลข 37 แนะนำให้ทำการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ให้เป็นหมายเลขอื่นที่ดีกว่า โดยเอาผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ที่ได้เป็นหลัก ให้ได้หมายเลข 14,19,23 หรือให้ได้ผลรวมเป็นหมายเลข 51,56,60 ให้คุณกับชีวิต 80%
ทั้งหมด 329 รายการ | 
080-114-4955
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-228-2925
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-253-8118
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-2656
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-2287
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-1459
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-625-5542
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-425-5414
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-425-5144
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-425-4424
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
092-990-0044
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
092-990-0404
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-001-5577
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-001-3993
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6515
ราคา 4,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4265
ราคา 6,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5142
ราคา 6,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5423
ราคา 4,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4535
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-5164
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2355
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2364
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2445
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6242
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3542
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3551
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5351
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5414
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5441
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6326
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6461
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6623
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6632
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2824
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2922
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6423
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4262
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6422
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4153
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4261
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6151
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2423
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8261
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-5326
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-1445
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2453
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4235
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5324
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2823
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-8251
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-9141
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6242
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-5422
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-1922
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6162
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-1923
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6361
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2941
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2464
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2329
ราคา 1,999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-692-3261
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2293
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2239
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2294
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-692-2451
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-2242
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-341-5165
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-519-3511
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-535-4611
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-526-1691
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
092-334-4345
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-192-4425
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
092-523-2914
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-4251
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-5250
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-6192
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-6291
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-4162
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-5422
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-229-2941
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-532-4228
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-536-4551
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-3554
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-3563
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
081-093-9151
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-5253
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-5154
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-546-3651
ราคา 9,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-554-6441
ราคา 4,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-229-8232
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-235-5328
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-236-1628
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-6328
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-541-6328
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-562-4228
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-9241
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-4165
ราคา 4,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4414
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4454
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 329 รายการ |