เบอร์ตามผลรวม (37 : ผู้สูญสิ้น)
เป็นนักต่อสู้ที่มีชั้นเชิง คิดก่อนทำ แต่ส่งผลให้เป็นโรคเรื้อรังทรมาน เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงการทะเลาะวิวาทขัดแย้ง วิบัติทุกข์ทรมานจากโรคร้าย ระวังการผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ บริวารนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ มีหนี้สินอย่างท่วมท้น ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ไม่ชอบให้ใครมาคอย จู้จี้ขี้บ่น ชอบแบกปัญหาภาระของผู้อื่น สติปัญญาดี เป็นคนรู้ง่ายแตกฉาน ระวังโรคหัวใจ ความดันโลหิต อัมพาต อัมพฤกษ์ โรคกระดูกหรือโรคสมอง อาจประสบอุบัติเหตุ ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของท่านออกมาได้หมายเลข 37 แนะนำให้ทำการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ให้เป็นหมายเลขอื่นที่ดีกว่า โดยเอาผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ที่ได้เป็นหลัก ให้ได้หมายเลข 14,19,23 หรือให้ได้ผลรวมเป็นหมายเลข 51,56,60 ให้คุณกับชีวิต 80%
ทั้งหมด 277 รายการ | 
061-526-1691
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-4522
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
092-334-4345
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-192-4425
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
092-523-2914
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-4251
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-5250
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-6192
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-6291
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-4162
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-5422
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-229-2941
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-532-4228
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-536-4551
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-3554
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-3563
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
081-093-9151
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-5253
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-5154
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
061-546-3651
ราคา 9,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-554-6441
ราคา 4,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-229-8232
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-235-5328
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-236-1628
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-6328
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-541-6328
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-542-8226
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-562-4228
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-9241
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-4165
ราคา 4,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4414
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4454
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4544
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6515
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-4153
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6232
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6322
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-5192
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6146
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6155
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6353
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6461
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2329
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2356
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2392
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2644
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2653
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-164-2246
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-164-4532
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-3244
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-493-2242
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5155
ราคา 4,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-5144
ราคา 4,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5146
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5164
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5632
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5641
ราคา 4,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6415
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6532
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-4146
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-4416
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-6441
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-9141
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-1453
ราคา 3,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-6142
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-6151
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-4161
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2245
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2326
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2353
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2623
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2641
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4426
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4462
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6361
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-9232
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-2391
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-6261
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-2264
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-2236
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-2461
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-4162
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6253
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-235-3293
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
080-352-3952
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-453-5255
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-494-1425
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-350-9156
ราคา 999.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-704-5544
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-650-0909
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-325-6336
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-641-3663
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-650-6363
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
062-690-5252
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-5557
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-6664
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-7771
ราคา 1,599.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
064-264-4146
ราคา 2,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
082-245-3661
ราคา 4,990.- ผลรวม 37 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 277 รายการ |