เบอร์ตามผลรวม (66 : แสงสีเสียง)
เป็นเลขเสีย หมายเลข 66 บวกกันได้ 12 กำลังของดาวราหู ดาวลุ่มหลง รักอะไรก็จะรักอย่างลุ่มหลงไม่พิจารณา ไตร่ตรองให้รอบครอบ มักจะทุ่มเทลงไปทั้งตัว มัวเมาแต่กิเลส แสง สี เสียง การพนันและอบายมุขทุกรูปแบบ เป็นเลขอันตรายเลขหนึ่ง ต้องระวังให้มากๆ ระวังธุรกิจจะล้มลงอย่างฉับพลัน เช่น ธุรกิจ การค้า หน้าที่การงาน ความรัก ก็จะมีอุปสรรคมาขวางกั้น มีความทุกข์แอบแฝงอยู่ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ถ้าผลรวมหมายเลขได้หมายเลข 66 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนใหม่ให้ได้หมายเลข 24 เมื่อบวกกันจะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
098-886-9954
ราคา 1,599.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-9987
ราคา 999.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
098-895-9657
ราคา 1,599.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9979
ราคา 15,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6979
ราคา 1,599.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
098-895-9297
ราคา 2,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
098-996-4669
ราคา 2,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
098-994-9828
ราคา 2,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
098-962-8987
ราคา 3,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
098-962-8798
ราคา 2,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
092-796-9987
ราคา 3,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
097-449-9969
ราคา 2,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
097-389-6969
ราคา 1,599.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
097-389-6699
ราคา 1,599.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
097-389-8877
ราคา 1,599.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
097-385-9997
ราคา 1,599.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
097-396-9797
ราคา 3,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
097-398-9966
ราคา 3,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
092-987-8797
ราคา 29,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
099-596-9469
ราคา 3,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ
099-595-4997
ราคา 3,990.- ผลรวม 66 | คลิกสั่งซื้อ