เบอร์ตามผลรวม (48 : ไม่มีลาภ สิ่งยั่วยวน)
เป็นคนมุทะลุ ดื้อดึง เอาแต่ใจตัวเอง พูดเก่งหาตัวจับยาก กะล่อนเอาการ มักจะมีศัตรูรอบข้างเพราะพูดจาไม่ระวัง ไม่เกรงกลัวใคร ชอบเอาชนะ มีสติปัญญาลึกซึ้ง มีความคิดเป็นผู้นำ สนใจเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกมากพิเศษ เรียนรู้ได้เร็ว เจรจาไม่ค่อยถูกหูคน ชอบพูดตรงไปตรงมา แบบขวานผ่าซาก ชอบคัดคอคน เลยทำให้มีศัตรูมากเพราะวาจาของตน จึงขาดผู้อุปถัมภ์ หาลาภผลได้ยาก จึงเรียกว่าเลขคู่ขัดลาภ และมักถูกสุนัขกัด ชีวิตมักจะประพฤติผิดพลาดและได้รับอันตราย จะถูกชักจูงหว่านล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง ทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหลงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ หลงแสง สี เสียง การพนัน สิ่งเสพติด ชีวิตจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ระวังอุบัติเหตุ คดีความ ถูกขุมขัง ความไม่แน่นอนของชีวิต และอนาคต ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของท่านได้หมายเลข 48 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้ได้หมายเลข 15, 42 หรือ 63 จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
ทั้งหมด 451 รายการ | 
065-914-6863
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-923-6863
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6256
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2566
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2593
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5266
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5293
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6526
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6625
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6652
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-914-7826
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2647
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6247
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-952-5916
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-962-5168
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-916-8229
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6832
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6823
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2863
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2368
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-952-2568
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-926-8651
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-926-8291
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-926-8255
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5905
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5095
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5059
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5239
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2539
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
092-929-1916
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-894-5264
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
098-152-4469
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-259-4974
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8224
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8242
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8251
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-686-2294
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-682-3297
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-682-3945
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-5288
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-6990
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-9590
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
061-516-8993
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-5495
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-653-9239
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-9465
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-9941
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
092-528-9535
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
099-449-4225
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-426-9829
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-4969
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
081-093-9639
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-9962
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-595-3905
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
081-093-9594
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-464-9287
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-3628
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
061-649-6628
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
064-851-6396
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
063-932-8791
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6328
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4168
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4528
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
084-491-5539
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-519-6928
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
063-194-6928
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
063-194-9628
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-495-6328
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-362-2896
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-641-6928
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
092-592-2928
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-519-8287
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-8796
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-562-2898
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-362-8782
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-926-1586
ราคา 599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-923-8825
ราคา 599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
098-915-5524
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-1628
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4569
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6594
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4539
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-4965
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9519
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9564
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-1995
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6396
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6945
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9159
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9591
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9636
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-2955
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-2964
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6159
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6591
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6951
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-3696
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5649
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
097-935-4641
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 451 รายการ |