เบอร์ตามผลรวม (48 : ไม่มีลาภ สิ่งยั่วยวน)
เป็นคนมุทะลุ ดื้อดึง เอาแต่ใจตัวเอง พูดเก่งหาตัวจับยาก กะล่อนเอาการ มักจะมีศัตรูรอบข้างเพราะพูดจาไม่ระวัง ไม่เกรงกลัวใคร ชอบเอาชนะ มีสติปัญญาลึกซึ้ง มีความคิดเป็นผู้นำ สนใจเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกมากพิเศษ เรียนรู้ได้เร็ว เจรจาไม่ค่อยถูกหูคน ชอบพูดตรงไปตรงมา แบบขวานผ่าซาก ชอบคัดคอคน เลยทำให้มีศัตรูมากเพราะวาจาของตน จึงขาดผู้อุปถัมภ์ หาลาภผลได้ยาก จึงเรียกว่าเลขคู่ขัดลาภ และมักถูกสุนัขกัด ชีวิตมักจะประพฤติผิดพลาดและได้รับอันตราย จะถูกชักจูงหว่านล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง ทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหลงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ หลงแสง สี เสียง การพนัน สิ่งเสพติด ชีวิตจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ระวังอุบัติเหตุ คดีความ ถูกขุมขัง ความไม่แน่นอนของชีวิต และอนาคต ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของท่านได้หมายเลข 48 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้ได้หมายเลข 15, 42 หรือ 63 จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
ทั้งหมด 562 รายการ | 
082-194-7962
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-194-9474
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-325-3969
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
098-146-5249
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-5689
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-5986
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-6687
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-8649
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-3687
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-4668
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8249
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8663
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-451-4968
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-2898
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-8928
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2898
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2897
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-8289
ราคา 19,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-9289
ราคา 9,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-5289
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2956
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-4289
ราคา 19,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9419
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-8298
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4597
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6495
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5398
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-9428
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2878
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4597
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2969
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2978
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2996
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6299
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2499
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2697
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6198
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2398
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-5669
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9166
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2896
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-7828
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8296
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8782
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8944
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5594
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5693
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9194
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9329
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9932
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2698
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3697
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3994
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4939
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4993
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-6863
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-451-6894
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-4568
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6469
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6496
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6928
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6982
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8269
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-4469
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9923
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-5568
ราคา 999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-6329
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-6365
ราคา 9,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-5636
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-5951
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-5961
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-4593
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-2892
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9365
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-9394
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-3994
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-5592
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-5169
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-693-5962
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-692-3569
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9653
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9635
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-9645
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-9792
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-9549
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-5499
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-9964
ราคา 1,999.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-692-4496
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9932
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9194
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-9622
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-5464
ราคา 9,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-5545
ราคา 9,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-6545
ราคา 9,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-6563
ราคา 9,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-891-5953
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-2359
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-5536
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-3287
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 562 รายการ |