เบอร์ตามผลรวม (31 : ทุกข์ซ้ำซาก)
เป็นเลขคู่ศัตรูกัน จะต้องมีแผลไม่ศรีษะก็เท้า เวลาจะมีภรรยาก็ไม่พิจารณามากอยากจะได้ก็เอาเลย บางครั้งเอาลูกเมียใครก็มี จึงเรียกว่าดาวคู่แย่งชู้ จะเกิดทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ชีวิตจะมีทุกข์ อุปสรรค ล้มเหลว กลายเป็นคนอมทุกข์ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน คือไม่ได้แต่งงาน หรือถ้าได้แต่งงาน ครอบครัวจะมีปัญหาแตกร้าว ถ้าผู้ชายจะมีเรื่องชู้สาว หรือรักสามเส้า การงานไม่ก้าวหน้า การเงินติดขัด ยามได้ดีมีสุขก็เกิดทุกข์มีภัยไม่คาดฝันระวังอุบัติเหตุ โรคสายตา ผ่าตัด นิ่ว ไต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ลำไส้ ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ออกมาได้หมายเลข 31 ควรรีบทำการเปลี่ยนโดยเร็ว ให้เป็นหมายเลขอื่นที่ดีกว่า โดยเอาผลรวมของหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เป็นหลัก ให้ได้ผลรวมเป็นหมายเลข 45,46,50,55 ให้คุณกับชีวิต 80%
080-114-1655
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
093-232-5232
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-3622
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-2254
ราคา 999.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
092-990-0011
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
093-001-5544
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
093-001-2277
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
093-001-4554
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-1422
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2232
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2242
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2261
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
080-191-4611
ราคา 999.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
080-226-5161
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4142
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-2241
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
080-226-2515
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-301-5553
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
062-641-2442
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
062-641-5115
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-3337
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-5551
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-325-2442
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-301-4446
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-304-5550
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-305-4442
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-310-5553
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-341-1166
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-341-6161
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-329-1313
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-329-3131
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-363-5142
ราคา 6,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-614-6322
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
062-356-2232
ราคา 1,590.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
082-251-4423
ราคา 1,590.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
082-251-4414
ราคา 1,590.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-164-4223
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-164-2423
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-153-6223
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-142-4632
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-261-4423
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-261-6241
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-261-4162
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-146-2441
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-146-2423
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-146-2414
ราคา 3,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-446-2242
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-541-2255
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
062-524-5151
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
062-524-1515
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
062-341-2346
ราคา 5,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-161-4192
ราคา 1,599.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-164-1415
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
063-261-5422
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-441-5532
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-161-5542
ราคา 2,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-264-2451
ราคา 6,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ
061-463-2261
ราคา 1,990.- ผลรวม 31 | คลิกสั่งซื้อ