เบอร์ตามผลรวม (44 : ฝีปากดี )
เป็นดาวพุธสองดวงหนุนนำให้มีความรุ่งโรจน์โชติช่วงน่าภาคภูมิ คนเลขนี้มีดีที่ฝีปาก จะพูดจาสื่อสารเรื่องใดเป็นได้ดี เป็นคนเชื่อถือน่าประทับใจเสมอ มีความฉลาดอยู่ในตัว ช่างคิด ช่างวางแผน มีเสน่ห์และความกล้าใจใหญ่ แต่ก็มีลูกดื้อแบบหัวชนฝาไม่ฟังใครได้เหมือนกัน ชะตาชีวิตสดใสรุ่งเรือง จะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตราเอ็นดูคอยสนับสนุน เป็นดวงมีวาสนาหนุนนำ โดยทั่วไปจึงไม่ลำบาก ช่วงใดมีอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ ส่วนที่ต้องระวังคือความดื้อดึง ความลุ่มหลง หากมากเกินไปมีผลทำให้ความเจริญถดถอยลงได้เสื่อมวาสนาบารมีลงได้ เป็นคนใจอ่อน ถ้าผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ออกมาได้หมายเลข 44 ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลขดีปานกลาง ถ้าต้องการจะเปลี่ยนรวจจะเปลี่ยนให้ได้ผลรวมเป็นหมายเลข 59 ,63 ให้คุณกับชีวิต 90%
ทั้งหมด 714 รายการ | 
065-646-8252
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-646-8261
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-393-6524
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-563-2566
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-395-1168
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
061-369-0955
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
061-359-4268
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-395-6253
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-395-5452
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-395-5254
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-395-1528
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-552-5655
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
061-619-6474
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-649-4522
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-392-5662
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-392-6247
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-392-6256
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-651-9525
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-8614
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6291
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6462
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6552
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6651
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-8622
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6823
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-4668
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-5568
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-6368
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-8663
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-1468
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-3682
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8263
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8623
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8641
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8268
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6147
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6354
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6426
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6453
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2893
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2891
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-3665
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4566
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4655
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2655
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4565
ราคา 9,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4556
ราคา 6,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5653
ราคา 6,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6592
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5628
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5455
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5635
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9415
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9424
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-5928
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-9591
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-5369
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-5396
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-5926
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4593
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6626
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2394
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-5289
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6492
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-5591
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9351
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-4645
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5563
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6454
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6553
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-9428
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3594
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4665
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5394
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5628
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2994
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3669
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3966
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6297
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2498
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2993
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6296
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6494
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-5962
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4944
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4953
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5961
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2396
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2963
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6149
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2691
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-9249
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6962
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6646
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8292
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5491
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5626
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5923
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9523
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 714 รายการ |