เบอร์ตามผลรวม (44 : ฝีปากดี )
เป็นดาวพุธสองดวงหนุนนำให้มีความรุ่งโรจน์โชติช่วงน่าภาคภูมิ คนเลขนี้มีดีที่ฝีปาก จะพูดจาสื่อสารเรื่องใดเป็นได้ดี เป็นคนเชื่อถือน่าประทับใจเสมอ มีความฉลาดอยู่ในตัว ช่างคิด ช่างวางแผน มีเสน่ห์และความกล้าใจใหญ่ แต่ก็มีลูกดื้อแบบหัวชนฝาไม่ฟังใครได้เหมือนกัน ชะตาชีวิตสดใสรุ่งเรือง จะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตราเอ็นดูคอยสนับสนุน เป็นดวงมีวาสนาหนุนนำ โดยทั่วไปจึงไม่ลำบาก ช่วงใดมีอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ ส่วนที่ต้องระวังคือความดื้อดึง ความลุ่มหลง หากมากเกินไปมีผลทำให้ความเจริญถดถอยลงได้เสื่อมวาสนาบารมีลงได้ เป็นคนใจอ่อน ถ้าผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ออกมาได้หมายเลข 44 ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลขดีปานกลาง ถ้าต้องการจะเปลี่ยนรวจจะเปลี่ยนให้ได้ผลรวมเป็นหมายเลข 59 ,63 ให้คุณกับชีวิต 90%
ทั้งหมด 465 รายการ | 
091-666-9511
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-666-8223
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-666-8115
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-686-1462
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-686-5161
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-686-5242
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-682-4229
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-682-4922
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-682-5525
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-682-6452
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-645-2394
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-653-9523
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
081-165-3497
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-5654
ราคา 6,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-664-1493
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-664-1664
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-664-1961
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-9566
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-6992
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
081-165-4793
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
081-165-3398
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-265-5594
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
099-056-2544
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-9914
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-519-2289
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-6549
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-6691
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-861-4692
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
082-254-6557
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-6646
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
061-629-1982
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
082-541-6369
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6225
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6522
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
082-896-2441
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-562-9194
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-146-5925
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-616-6626
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
092-779-4222
ราคา 1,999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-541-9782
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-151-9928
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-4628
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-6428
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-362-9282
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-2897
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-9287
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-495-6522
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-194-5628
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-6593
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-358-2591
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-456-2825
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-287-5442
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-362-9822
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-429-4652
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-552-5492
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-552-9254
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
061-528-9256
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-496-1652
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-551-9094
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-1909
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-1990
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9055
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9091
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9190
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9550
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-556-5093
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0544
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0553
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0562
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0922
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-2290
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5645
ราคา 6,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-3539
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4655
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-145-9553
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6545
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6554
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4544
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5354
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5951
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5519
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4156
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-2936
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4196
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4619
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6932
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9263
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9362
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6263
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6362
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4569
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5366
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-2356
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6329
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6419
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-3239
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-3662
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5192
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5561
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 465 รายการ |