เบอร์ตามผลรวม (53 : การถูกเบียดบัง)
เป็นเลขคู่สมพล มีสติปัญญา มีความคิดที่เฉียบขาดรุนแรง แตกหักรวดเร็ว เจ้าแห่งโมหะจริต กับเจ้าแห่งพุทธิจริต ผสมกันเลยทำให้มีความคิดเด็ดเดี่ยว ตั้งมั่นจริงจัง จะทำให้ถูกหลอก ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ความล้มเหลวในชีวิตจะมาจากคนอื่น ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆ จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ความล้มเหลวของชีวิตจะมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูง หุ้นส่วน จะมีปัญหารักสามเส้า มักมีความรักไม่เปิดเผย กำพร้า พ่อแม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่เลิกลากัน เป็นดาวขี้โรค ต้องหาหมดอยู่ตลอดเวลา โรคตับ ถุงน้ำดี ไมเกรน เจ็บกระดูกตามข้อ ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ออกมาได้หมายเลข 53 แนะนำให้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ให้เป็นหมายเลขอื่นที่ดีกว่า โดยเอาหมายเลขเบอร์ของท่านเป็นตัวกำหนด ผลรวมให้ได้หมายเลข 42 เมื่อนำมาบวกกัน ให้คุณกับชีวิต 80%
ทั้งหมด 459 รายการ | 
098-362-8746
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
098-362-5974
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-194-7994
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-787-7466
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-8800
ราคา 9,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-7711
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-7117
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-6226
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-6262
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6899
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6878
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6896
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-7866
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6939
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6966
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-8694
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6897
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8697
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6877
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-6869
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-6968
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-6986
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-5689
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-5986
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8596
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8992
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-9568
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-451-6899
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-465-6687
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-786-9561
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2979
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-8289
ราคา 9,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-8982
ราคา 6,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-7896
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6599
ราคา 3,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-5789
ราคา 3,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2997
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-492-3987
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5494
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5539
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5629
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-916-9782
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6698
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9297
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-7959
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8796
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5698
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6949
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9829
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8988
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-8298
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-8928
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-8829
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-8874
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8895
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-891-7893
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-7894
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
098-416-9628
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
098-416-9691
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-6895
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-6899
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-9865
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6895
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9568
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-6865
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9864
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6993
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6997
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9928
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9982
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-7974
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-9474
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9874
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6689
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-6694
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-8929
ราคา 6,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-5978
ราคา 6,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-287-8288
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-696-4659
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-2897
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-8947
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9793
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-9878
ราคา 3,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-4996
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-891-9594
ราคา 3,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-696-6369
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-9597
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-9978
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-9879
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9469
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9199
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-5947
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-8749
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-892-8909
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-891-9774
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-6649
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-5659
ราคา 15,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-5956
ราคา 15,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-6289
ราคา 9,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 459 รายการ |