เบอร์ตามผลรวม (47 : ชีวิตที่ต้องเหนื่อยเปล่า)
เป็นเลขคู่สมพล พูดเจรจาดี เป็นที่จับใจผู้ฟัง แต่ถ้าพูดร้ายเจ็บแสบนัก พูดจริงทำจริง มีสติปัญญา มีความคิดที่เฉียบขาดรุนแรง แตกหักรวดเร็ว เจ้าแห่งโมหะจริต กับเจ้าแห่งพุทธิจริต ผสมกันเลยทำให้มีความคิดเด็ดเดี่ยว ตั้งมั่นจริงจัง จะทำให้ถูกหลอก ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ความล้มเหลวในชีวิตจะมาจากคนอื่น ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆ จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ความล้มเหลวของชีวิตจะมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูง หุ้นส่วน จะมีปัญหารักสามเส้า มักมีความรักไม่เปิดเผย กำพร้า พ่อแม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่เลิกลากัน เป็นเลขมีทั้งดีและเสียเลขหนึ่ง อิทธิพลของเลข 7 ทำให้มีความระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่ มักจะเป็นคนใจอ่อน และเชื่อใจคนง่าย ต้องระวังการหลงผิดจะทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองเสียหาย แต่บุคคลหมายเลข 47 เป็นคนขยันหมั่นเพียรดี มักได้รับความสำเร็จจากความพยายามอันเหนื่อยยาก กว่าจะพบเป้าหมาย ต้องใช้ความอดทน และความพยายามมาก เป็นดาวคู่สมพล ที่ทำให้มีพลังใรการทำธุรกิจ หรือมีหัวคิดทางการค้า ที่คล่องแคล่วดีทำให้มีกิจการหลายแห่ง หรือหลายอย่าง พูดเก่ง มีหลักการมีเหตุมีผล เป็นนักการค้า นักธุรกิจ นักพูดนักเจรจาที่เก่งกาจ มักจะเป็นคนใจอ่อนหลงเชื่อคนง่าย ระวังจะถูกหลอก แต่ก็เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรดีกว่าจะพบกับความสำเร็จต้องใช้ความพยายาม และอดทนอย่างสูง ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้อง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร ถ้าผลรวมออกมาได้หมายเลข 47 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้ได้หมายเลข 42 เมื่อบวกกัน
ทั้งหมด 492 รายการ | 
065-923-3289
ราคา 4,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2556
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2565
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5256
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5265
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6552
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2592
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5292
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5526
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5625
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5652
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6255
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6525
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-974-1465
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6147
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-914-2668
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6822
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2862
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2682
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2286
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2268
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5094
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5229
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2952
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2925
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2529
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-2259
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
098-524-2269
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-352-2978
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
098-791-1192
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
098-192-2268
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
061-259-3696
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-892-5391
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-293-6268
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-182-8396
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8223
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8241
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-686-2329
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-686-2932
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-686-4291
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-682-2639
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-5296
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-5593
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-6529
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-9509
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-9590
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-9905
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
061-516-8992
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-4969
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-653-6394
ราคา 6,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-4963
ราคา 4,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-664-1469
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
061-663-5299
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
062-339-5595
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
092-625-4694
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
099-493-2425
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
099-051-5963
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
085-196-6633
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
061-789-9331
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-9549
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-9693
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-9529
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
081-095-2949
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
081-093-9593
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-5328
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-3528
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6228
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6282
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4428
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
097-152-2993
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
092-536-9616
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
092-819-6444
ราคา 1,999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
064-946-5328
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-495-6228
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-194-6168
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-256-9544
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-292-3928
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-296-2628
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-163-9628
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
092-698-2236
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
092-591-9822
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-3326
ราคา 599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-962-3268
ราคา 599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-563-2928
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-446-9282
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-926-1657
ราคา 599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-923-8824
ราคา 599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
098-915-5523
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-4282
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-614-6928
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
062-492-6495
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4559
ราคา 6,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9356
ราคา 6,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5663
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6455
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5936
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5945
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5954
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9455
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 492 รายการ |