เบอร์ตามผลรวม (47 : ชีวิตที่ต้องเหนื่อยเปล่า)
เป็นเลขคู่สมพล พูดเจรจาดี เป็นที่จับใจผู้ฟัง แต่ถ้าพูดร้ายเจ็บแสบนัก พูดจริงทำจริง มีสติปัญญา มีความคิดที่เฉียบขาดรุนแรง แตกหักรวดเร็ว เจ้าแห่งโมหะจริต กับเจ้าแห่งพุทธิจริต ผสมกันเลยทำให้มีความคิดเด็ดเดี่ยว ตั้งมั่นจริงจัง จะทำให้ถูกหลอก ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ความล้มเหลวในชีวิตจะมาจากคนอื่น ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆ จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ความล้มเหลวของชีวิตจะมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูง หุ้นส่วน จะมีปัญหารักสามเส้า มักมีความรักไม่เปิดเผย กำพร้า พ่อแม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่เลิกลากัน เป็นเลขมีทั้งดีและเสียเลขหนึ่ง อิทธิพลของเลข 7 ทำให้มีความระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่ มักจะเป็นคนใจอ่อน และเชื่อใจคนง่าย ต้องระวังการหลงผิดจะทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองเสียหาย แต่บุคคลหมายเลข 47 เป็นคนขยันหมั่นเพียรดี มักได้รับความสำเร็จจากความพยายามอันเหนื่อยยาก กว่าจะพบเป้าหมาย ต้องใช้ความอดทน และความพยายามมาก เป็นดาวคู่สมพล ที่ทำให้มีพลังใรการทำธุรกิจ หรือมีหัวคิดทางการค้า ที่คล่องแคล่วดีทำให้มีกิจการหลายแห่ง หรือหลายอย่าง พูดเก่ง มีหลักการมีเหตุมีผล เป็นนักการค้า นักธุรกิจ นักพูดนักเจรจาที่เก่งกาจ มักจะเป็นคนใจอ่อนหลงเชื่อคนง่าย ระวังจะถูกหลอก แต่ก็เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรดีกว่าจะพบกับความสำเร็จต้องใช้ความพยายาม และอดทนอย่างสูง ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้อง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร ถ้าผลรวมออกมาได้หมายเลข 47 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้ได้หมายเลข 42 เมื่อบวกกัน
ทั้งหมด 641 รายการ | 
061-226-9687
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
092-295-4259
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
063-592-6925
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-629-4168
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-774-4926
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-4689
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-4986
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-6893
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-3668
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-3686
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-6368
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-3568
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-5368
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8266
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8626
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8662
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-451-6866
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
063-662-8691
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
063-665-2568
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2897
ราคา 4,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2987
ราคา 4,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2896
ราคา 4,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4569
ราคา 4,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2964
ราคา 4,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4289
ราคา 15,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6289
ราคา 6,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8982
ราคา 6,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8991
ราคา 6,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-5639
ราคา 6,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-8297
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5632
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-9594
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5982
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6369
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6954
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-5594
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9363
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8295
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5539
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6295
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6592
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-3986
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3597
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3969
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6498
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2879
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2969
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2996
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6695
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2698
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-4939
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-4993
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5928
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5946
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6297
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2399
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2669
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2696
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2966
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4199
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4649
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-5198
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2469
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2649
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2928
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9192
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9228
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9264
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9282
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5928
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5982
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5955
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8916
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-4459
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6646
ราคา 2,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
098-416-9244
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2697
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2949
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3669
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4299
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4992
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-5397
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-451-6893
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-6863
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-4568
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
063-662-9474
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6966
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-9197
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6982
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6953
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6962
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6196
ราคา 1,599.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
063-665-2874
ราคา 999.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-8941
ราคา 9,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-6364
ราคา 6,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-4565
ราคา 6,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-8914
ราคา 6,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5395
ราคา 4,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-5941
ราคา 3,990.- ผลรวม 47 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 641 รายการ |