เบอร์ตามผลรวม (30 : ถอยหลังเข้าคลอง)
ธุรกิจการค้า หน้าที่การงาน ความรัก กำลังดำเนินไปดีๆ ก็จะมีอุปสรรคมาปิดกั้นอย่างปัจจุบันทันด่วน หมายถึงความไม่แน่นอนในชีวิต หวังอะไรมักไม่ได้ ทั้งๆที่แนวโน้มแห่งความหวังกำลังจะสำเร็จ ก็มีเหตุมาเปลี่ยนแปลงให้ไม่สมหวัง และระวังเรื่องอุบัติเหตุ ชีวิตผิดหวังแอบแฝงอยู่ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ไม่ได้แต่งงาน หรือแต่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง จิตใจเข้มแข็ง ห้าวหาญ กล้าได้กล้าเสีย โกรธง่ายหายเร็ว ระวังการเจ็บป่วยจากประสาท โรคผิวหนัง กระดูก ถ้าเบอร์โทรศัพท์รวมตัวเลขออกมาได้หมายเลข 30 ควรรีบทำการเปลี่ยนแปลงเบอร์โดยเร็ว ถ้าเลือกเปลี่ยนแล้วผลรวมเป็นหมายเลข 45 หรือ 54ให้คุณกับชีวิต 80%
062-225-3523
ราคา 999.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
080-624-1522
ราคา 999.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-2262
ราคา 999.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-3522
ราคา 999.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
098-371-0101
ราคา 2,990.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2322
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2242
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
062-156-2422
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
065-623-5111
ราคา 1,999.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
082-232-2623
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
065-580-6000
ราคา 1,999.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
062-642-2233
ราคา 2,990.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
062-642-2332
ราคา 2,990.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-326-2332
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-2229
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-3336
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-4443
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-304-3335
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-305-4441
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-340-2552
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-342-1515
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
062-640-2442
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
062-703-4422
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
061-232-4426
ราคา 3,990.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
062-452-4241
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-164-2422
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-164-2242
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-151-6323
ราคา 2,990.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-142-4532
ราคา 2,990.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-264-2232
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-146-2422
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-146-2242
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
062-542-2423
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
063-161-4162
ราคา 1,599.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
061-441-5441
ราคา 6,990.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
062-151-6153
ราคา 2,990.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ
061-264-2441
ราคา 6,990.- ผลรวม 30 | คลิกสั่งซื้อ