เบอร์ตามผลรวม (40 : ชอบเดินทาง)
เป็นเลขดี ส่งเสริมหนุนนำให้ได้รับความสำเร็จงดงามโดดเด่น ชะตาชีวิตสุขสบายดี ฐานะมั่นคงร่ำรวยดี จะมีชื่อเสียงลาภยศ ชอบเดินทาง เป็นนักธุรกิจที่เก็งกำไรได้ จะมีการวางแผนทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม เป็นนักคิดนักฝัน จินตนาการกว้างไกล ชอบสร้างวิมานในอากาศ ไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ มักอยู่ไม่ติดบ้าน ต้องออกนอกบ้านอยู่เสมอ ชอบอะไรแหวกแนว เก็บเงินเก่งบริหารการเงินเป็น ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับชีวิตส่วนตัว ถ้าสุภาพสตรีเบอร์ของท่านผลรวมออกมาได้หมายเลข 40 ท่านต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่ ให้ได้หมายเลข 14,15,19,23,24 เมื่อนำมาบวกกันแล้ว หรือให้ได้ผลรวมเป็นหมายเลข 54,55,59,63,64 ให้คุณกับชีวิต 80%
ทั้งหมด 393 รายการ | 
065-682-2254
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
061-515-4468
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-5466
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-9228
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
081-165-3466
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
081-165-3493
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-4494
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-664-1561
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-4291
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
081-165-3259
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-6433
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
081-165-5095
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
081-165-3268
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-295-2551
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-264-4196
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
095-045-4553
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
083-555-3290
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-623-5328
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-154-2691
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-6455
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-864-4541
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-6536
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
061-619-8261
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-532-6328
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
062-353-5691
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-6628
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-9328
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
062-541-9328
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
062-562-6328
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-4228
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-4282
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
062-542-8922
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
063-256-3546
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-2665
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-6535
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-357-4514
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-357-4451
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-357-4415
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-552-2653
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-353-3942
ราคา 599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5590
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-551-9450
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-1509
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-1590
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-1905
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-1950
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-2490
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9051
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9150
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-556-5053
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-556-5350
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-556-6250
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4651
ราคา 6,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6442
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4556
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-2932
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-2941
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4291
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6163
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6151
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-3229
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9223
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-2461
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4691
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-5591
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6194
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6239
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6329
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6923
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-9164
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-3295
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-4294
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-6292
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-163-2691
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-3229
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-3292
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-1614
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-1623
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-1632
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-2622
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-3261
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-142-9642
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-146-1664
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-149-2453
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
093-153-6166
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-4563
ราคา 9,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-5156
ราคา 6,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-5165
ราคา 6,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-4156
ราคา 6,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-5641
ราคา 6,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-5154
ราคา 6,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-5415
ราคา 6,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4159
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4654
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5455
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6454
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-4653
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-2951
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-5515
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 393 รายการ |