เบอร์ตามผลรวม (40 : ชอบเดินทาง)
เป็นเลขดี ส่งเสริมหนุนนำให้ได้รับความสำเร็จงดงามโดดเด่น ชะตาชีวิตสุขสบายดี ฐานะมั่นคงร่ำรวยดี จะมีชื่อเสียงลาภยศ ชอบเดินทาง เป็นนักธุรกิจที่เก็งกำไรได้ จะมีการวางแผนทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม เป็นนักคิดนักฝัน จินตนาการกว้างไกล ชอบสร้างวิมานในอากาศ ไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ มักอยู่ไม่ติดบ้าน ต้องออกนอกบ้านอยู่เสมอ ชอบอะไรแหวกแนว เก็บเงินเก่งบริหารการเงินเป็น ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับชีวิตส่วนตัว ถ้าสุภาพสตรีเบอร์ของท่านผลรวมออกมาได้หมายเลข 40 ท่านต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่ ให้ได้หมายเลข 14,15,19,23,24 เมื่อนำมาบวกกันแล้ว หรือให้ได้ผลรวมเป็นหมายเลข 54,55,59,63,64 ให้คุณกับชีวิต 80%
ทั้งหมด 556 รายการ | 
080-745-1465
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-624-4652
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
092-395-5232
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
092-395-4152
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
092-395-5223
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-652-2446
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6824
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-8242
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6242
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6422
ราคา 999.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-2287
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4295
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6554
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4565
ราคา 9,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-5356
ราคา 9,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3656
ราคา 6,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2656
ราคา 6,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5154
ราคา 9,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5415
ราคา 9,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5624
ราคา 6,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5424
ราคา 4,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3593
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4592
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-5392
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4544
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6236
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6353
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6362
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2455
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4561
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4624
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2363
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2453
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8264
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-9245
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-5614
ราคา 3,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-441-4628
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-3628
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-4168
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-2328
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
065-451-4168
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2639
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3269
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3296
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3539
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3944
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3962
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6491
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-9623
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2692
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6229
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2493
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2916
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-4464
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-4914
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-4941
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6282
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-3266
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4166
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4616
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6191
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-9422
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2392
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2428
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2491
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2635
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2644
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2824
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2932
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-2941
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-3661
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-3922
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4192
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4228
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4282
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-4516
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-9236
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-5149
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6615
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6642
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-3923
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-4146
ราคา 2,990.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-1628
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2492
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2915
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3266
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3239
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3662
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3923
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4193
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4544
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4616
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4922
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-2645
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-2663
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-2915
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-2924
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2282
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4259
ราคา 1,599.- ผลรวม 40 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 556 รายการ |