เบอร์ตามผลรวม (61 : ความพ่ายแพ้)
ให้กำลังในด้านยศศักดิ์ การเงิน ความรัก ทำให้มีอารมณ์รุนแรงในเรื่องรักใคร่ เป็นเหตุให้รู้จักรัก หรือเสียตัวในวัยหนุ่มสาว ก็คงไม่ถึงเสียประเพณี อย่างต่ำก็เข้าตามตรอกออกตามประตู รู้จักใช้จ่ายเงิน หากมีความสำเร็จในชีวิตที่ยิ่งใหญ่มักจะต้องพบกับจุดจบอย่างไม่คาดคิดหมาย เลข 61 ไม่เหมาะกับสตรีเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้ผิดหวังเรื่องความรักทุกรูปแบบ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน ได้พ่อม่าย แม่ม่าย เมียน้อยกินน้ำใต้ศอกผู้อื่น เป็นม่ายก่อนวัยอันควร ความทุกข์ อุปสรรค ปัญหา อับโชค ชีวิตมักประสบโชคร้ายมากกว่าความสำเร็จ โรคภัยระวัง โรคผิวหนัง ทุกชนิด เหงื่อและสิว ระบบย่อยอาหาร ถ้าผลรวมได้หมายเลข 61 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรจะเปลี่ยนใหม่ ควรเปลี่ยนใหม่ให้ได้หมายเลข 36 เมื่อบวกกันจะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
065-958-8839
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-8857
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-8875
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-8893
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-996-9863
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-8686
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-6899
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-9982
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-9946
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-6896
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-6968
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-6986
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8687
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8696
ราคา 6,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
099-595-6936
ราคา 4,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-895-8635
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6899
ราคา 999.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
092-792-8978
ราคา 4,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
092-792-8969
ราคา 2,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9893
ราคา 4,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9979
ราคา 2,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9398
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9497
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
082-198-7989
ราคา 6,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
083-894-5978
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
061-789-9858
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
096-998-2459
ราคา 4,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
063-894-7978
ราคา 6,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
062-698-8877
ราคา 6,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
080-969-9497
ราคา 2,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-959-9625
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
092-529-9979
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-995-4593
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
099-352-9879
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
095-919-5689
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
095-896-3966
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
096-825-9994
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
095-979-1993
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
096-692-5996
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
090-794-9896
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
092-997-9664
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-495-9935
ราคา 2,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-979-5194
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-894-9923
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-894-9239
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-992-9294
ราคา 2,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
092-795-5789
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-594-9692
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-385-9992
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-386-8884
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-391-9797
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-364-9995
ราคา 6,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-363-9996
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-362-9997
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-393-9966
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-393-9696
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-397-9944
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
097-397-9494
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
064-982-6998
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-296-9396
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-994-1597
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-891-6299
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-9597
ราคา 2,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-9498
ราคา 1,599.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
092-797-9594
ราคา 2,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
092-797-9459
ราคา 2,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-896-6942
ราคา 2,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-669-4595
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-895-4963
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-895-4954
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-959-9282
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-959-3693
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-459-5696
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-995-5646
ราคา 6,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-959-5493
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
092-987-8792
ราคา 19,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-959-5961
ราคา 4,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
098-469-5956
ราคา 15,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
099-949-6168
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
099-596-9491
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
099-596-9419
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
099-596-9194
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
099-595-9492
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
099-595-9294
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ
099-595-4992
ราคา 3,990.- ผลรวม 61 | คลิกสั่งซื้อ