เบอร์ตามผลรวม (34 : ความคับขัน)
เป็นคนมีสติปัญญาแตกฉาน กล้าพูด กล้าทำ มีศัตรูเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ไม่มีเล่เหลี่ยม สมองดี เรียนรู้เร็ว ชีวิตถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ต่อสู้กับอุปสรรคและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมากมาย ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกรูปแบบ มีทั้งความผิดหวัง ล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา ต้องระวังอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ถึงขั้นพิการ หรืออัมพาต อย่าประมาทโดยเด็ดขาด ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ออกมาได้หมายเลข 34 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ถ้าจะเปลี่ยนก็ควรเลือกผลรวมหมายเลขเบอร์ให้ได้หมายเลข 45 หรือหมายเลข 79 เพื่อให้ได้ผลรวมเป็นเลขที่ดี ควรจะเปลี่ยนเบอร์ เพื่อจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ โดยเลือกผลรวมหมายเลขดี
ทั้งหมด 166 รายการ | 
093-232-4254
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-232-5235
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-256-1526
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
065-262-5323
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
062-350-8118
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-3544
ราคา 3,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-1591
ราคา 3,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-4462
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-2563
ราคา 999.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-4525
ราคา 999.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6241
ราคา 3,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2361
ราคา 3,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2451
ราคา 3,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5141
ราคา 3,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3236
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3551
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-3632
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-4532
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6242
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-6323
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2641
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-6232
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-4223
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-1514
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2414
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2423
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-2351
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
065-442-4522
ราคา 999.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-1423
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-1622
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-1532
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2461
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-2235
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2263
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-193-2236
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2264
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-2246
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-256-6521
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
065-352-2362
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-525-5523
ราคา 999.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-119-4552
ราคา 999.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-3515
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
092-614-1632
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-932-2441
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
082-542-5422
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
062-353-5163
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-141-4561
ราคา 3,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4154
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4451
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-5144
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-5414
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4622
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2236
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2263
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2416
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2461
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-3226
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-4162
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-4414
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-4423
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
093-151-4461
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-5141
ราคา 4,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-2414
ราคา 3,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2242
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
065-553-2422
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4261
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-4423
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-2422
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
082-235-4622
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-353-2553
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-550-5354
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-615-4416
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-256-5161
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
062-642-2255
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-342-6622
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
062-709-4114
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-340-5544
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-340-4554
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-340-4455
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-326-5225
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-324-3535
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-305-4445
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
080-264-4532
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-342-2266
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-4447
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-510-5554
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
064-462-3252
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-328-2442
ราคา 2,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-310-5556
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-310-6663
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-342-2626
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-342-5353
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-348-2233
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
063-324-1717
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
061-452-4642
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
064-623-2632
ราคา 3,990.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
062-535-3523
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
062-325-3562
ราคา 1,599.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
082-251-4462
ราคา 1,590.- ผลรวม 34 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 166 รายการ |