เบอร์ตามผลรวม (52 : อุปสรรคที่ต้องเจอ)
หมายเลข 52 เป็นเลขให้คุณปานกลาง เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวจันทร์และดาวพฤหัสดีหนุนนำชีวิตให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง เป็นคนปราดเปรื่องชอบศึกษาหาความรู้ เข้ากับผู้ใหญ่เป็น หาเงินเก่ง สุขุมรอบคอบ จะมั่งมีศรีสุข ฐานะมั่นคง มีทรัพย์สิน เงินทองไม่ลำบาก มีความรู้ความประพฤติดี สามารถตั้งตัวได้และมีฐานะดี แต่อาจไม่ยั้งยืนถาวร ดวงความรักดี ดูเผินๆ ชีวิตน่าจะประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี ข้อเสียจะทำอะไรกว่าจะประสพความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคและการต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อย เพราะ บวกกันได้ 7 ซึ่งเป็นดาวเสาร์ ชีวิตต้องอยู่กับปัญหา มีอุปสรรค อับโชคและเป็นดาวปัญหา มีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนเรื่องคู่มักมีปัญหากันอยู่เสมอ เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ไม่ถึงกับแตกคอกัน ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของท่านออกมาได้หมายเลข 52 แนะนำให้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ให้เป็นหมายเลขอื่นที่ดีกว่า โดยยึดหลักตัวเลขในเบอร์ของท่านให้ได้ผลรวมหมายเลข 45 เมื่อนำมาบวกกัน ถ้ามีหมายเลข 97 ให้คุณกับชีวิต 60% แต่ถ้าจะให้ดีมีสองตัวเลขท้ายหมายเลข 52 ไว้เพราะจะส่งผลเสียให้กับคนที่ใช้เบอร์นี้
ทั้งหมด 366 รายการ | 
065-696-8246
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8255
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8264
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8291
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8615
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8624
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8642
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8651
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8741
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-686-3549
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-686-3963
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-686-3990
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-4959
ราคา 9,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-9793
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-664-1969
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-654-9794
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
099-059-1955
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
099-056-4649
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
099-051-4699
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-629-6993
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
098-464-9462
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-9698
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
081-093-9598
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6836
ราคา 599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-235-9957
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6854
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6863
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6287
ราคา 9,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4289
ราคา 39,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4982
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4568
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-464-9549
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
098-429-0929
ราคา 599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
092-616-6994
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
098-396-9161
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
064-946-9428
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
092-592-2896
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
062-542-8979
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-495-6287
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-7561
ราคา 599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-3268
ราคา 599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-923-9657
ราคา 599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-961-4687
ราคา 599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-993-5357
ราคา 599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-993-5861
ราคา 599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-2863
ราคา 599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
098-915-5528
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
063-659-7952
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
063-659-7925
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-9282
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-9822
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
092-795-1928
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9099
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0597
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0939
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0966
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0993
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-145-6987
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
097-935-4546
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6949
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6994
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9199
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5929
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4596
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-1978
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-1987
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-2698
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5497
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-8953
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9169
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9394
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6989
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-1995
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4497
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-6936
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
063-669-9328
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-496-1498
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-496-1597
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-497-9246
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
097-932-9445
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
097-932-3298
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6353
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
098-794-6423
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-198-9456
ราคา 15,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-6959
ราคา 6,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-197-8944
ราคา 6,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-4699
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-198-9492
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-198-7944
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6997
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-4998
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-9498
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-9597
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-9894
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-6598
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-1998
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-4698
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-4995
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-5697
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 366 รายการ |