เบอร์ตามผลรวม (52 : อุปสรรคที่ต้องเจอ)
หมายเลข 52 เป็นเลขให้คุณปานกลาง เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวจันทร์และดาวพฤหัสดีหนุนนำชีวิตให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง เป็นคนปราดเปรื่องชอบศึกษาหาความรู้ เข้ากับผู้ใหญ่เป็น หาเงินเก่ง สุขุมรอบคอบ จะมั่งมีศรีสุข ฐานะมั่นคง มีทรัพย์สิน เงินทองไม่ลำบาก มีความรู้ความประพฤติดี สามารถตั้งตัวได้และมีฐานะดี แต่อาจไม่ยั้งยืนถาวร ดวงความรักดี ดูเผินๆ ชีวิตน่าจะประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี ข้อเสียจะทำอะไรกว่าจะประสพความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคและการต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อย เพราะ บวกกันได้ 7 ซึ่งเป็นดาวเสาร์ ชีวิตต้องอยู่กับปัญหา มีอุปสรรค อับโชคและเป็นดาวปัญหา มีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนเรื่องคู่มักมีปัญหากันอยู่เสมอ เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ไม่ถึงกับแตกคอกัน ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของท่านออกมาได้หมายเลข 52 แนะนำให้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ให้เป็นหมายเลขอื่นที่ดีกว่า โดยยึดหลักตัวเลขในเบอร์ของท่านให้ได้ผลรวมหมายเลข 45 เมื่อนำมาบวกกัน ถ้ามีหมายเลข 97 ให้คุณกับชีวิต 60% แต่ถ้าจะให้ดีมีสองตัวเลขท้ายหมายเลข 52 ไว้เพราะจะส่งผลเสียให้กับคนที่ใช้เบอร์นี้
ทั้งหมด 530 รายการ | 
098-361-6829
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-194-7966
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
092-689-2655
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
098-592-9325
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
098-192-5396
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
093-236-9947
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
092-454-9874
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
081-178-9693
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-6887
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6398
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6497
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6686
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6947
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9368
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9863
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6869
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6878
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6968
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6986
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8669
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-8687
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6687
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-5689
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-6859
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-4968
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-6894
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8928
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-9468
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-9864
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6299
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
063-662-8669
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-9686
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-9866
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5978
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2897
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2978
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2987
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-8828
ราคา 9,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-192-8987
ราคา 6,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9287
ราคา 6,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-7829
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-7982
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9954
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-196-6598
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2879
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-2889
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9891
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9953
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9594
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2996
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-9928
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-9982
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2699
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-2969
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-194-6978
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-9269
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-5994
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9198
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9396
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9693
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9828
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-891-7892
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5169
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5196
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-3998
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4979
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-4997
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6596
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6659
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-6895
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-6687
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-6894
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-6864
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6992
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-6569
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-9288
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-4797
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-698-8535
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-7865
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-198-8297
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
065-445-5977
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-6595
ราคา 9,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-891-9782
ราคา 4,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-695-6369
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-5569
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-693-2879
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-3989
ราคา 3,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-4995
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-4959
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-696-4649
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-6298
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-5398
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-692-6597
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-195-5969
ราคา 2,990.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-692-5949
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
082-229-6977
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9558
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-4797
ราคา 1,599.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
080-696-6368
ราคา 999.- ผลรวม 52 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 530 รายการ |