เบอร์ตามผลรวม (57 : ความดื้อดึง)
คิดมากมีทิฐิมาก โกรธเกลียดแล้วหายยาก ชอบสร้างวิมานในอากาศ ชอบเพ้อฝัน อาจตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน การถูกใส่ร้ายป้ายสี การถูกคุมขัง หน้าที่การงานจะไม่ยั่งยืนถาวร หลงมัวเมาในทางที่ผิดๆ หลงมัวเมาไปในทางที่ผิดๆ ต้องตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูดเบียดบังเอาความดีความชอบ จะมีปัญหารักสามเส้า ชีวิตจะอาภัพผิดหวังในเรื่องของความรัก หย่าร้างกัน แต่งงานช้า ไม่ได้แต่งงาน ได้แต่งก็เลิกกัน ได้พ่อหม้าย เป็นเมียน้อย ระวังโรคผิวหนังทุกรูปแบบ ถ้าผลรวมได้หมายเลข 57 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนใหม่ให้ได้หมายเลข 42 เมื่อบวกกัน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
ทั้งหมด 176 รายการ | 
065-696-8269
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8296
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8629
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8647
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8665
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8746
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8692
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-682-8868
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-653-9959
ราคา 6,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-9896
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
099-064-9569
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
061-789-9683
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
064-696-9926
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-9989
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6859
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6895
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6877
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
082-895-6928
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-395-4199
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-396-9166
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-396-9823
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
064-946-9928
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-198-2898
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-398-2878
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-496-2879
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-9357
ราคา 599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-478-8891
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-993-5578
ราคา 599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-992-8693
ราคา 599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-9582
ราคา 599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
097-978-9152
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-792-9829
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9879
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-7896
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9897
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9987
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9894
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9969
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-3989
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4997
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6466
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6961
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
097-992-9453
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
094-509-7887
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
083-879-8932
ราคา 9,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
083-894-9952
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-528-7978
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
061-972-9995
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-959-6947
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
062-638-9779
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-969-5398
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-979-8916
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-993-9496
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
064-497-9828
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
064-498-9692
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
096-691-9197
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-526-9978
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-528-7996
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-618-4999
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
082-595-5788
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-629-8969
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-629-6989
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
082-249-8978
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-629-8987
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
083-555-9859
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
063-896-1699
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-859-9932
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
096-825-9963
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
096-825-9945
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
095-979-2565
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
096-554-4996
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-423-6997
ราคา 1,299.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-619-9894
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-595-3969
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-796-3669
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-594-9193
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-896-6326
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
088-544-9298
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
090-795-9396
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
090-795-5697
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
090-795-3987
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
090-795-3699
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
090-459-4989
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-496-9963
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-596-6299
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
089-229-4698
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-449-3299
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-454-1998
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-495-9463
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-495-9364
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-979-1626
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-979-1491
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-449-9653
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-446-9296
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-446-9269
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-446-2996
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-446-2969
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-894-2944
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-445-5697
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 176 รายการ |