เบอร์ตามผลรวม (57 : ความดื้อดึง)
คิดมากมีทิฐิมาก โกรธเกลียดแล้วหายยาก ชอบสร้างวิมานในอากาศ ชอบเพ้อฝัน อาจตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน การถูกใส่ร้ายป้ายสี การถูกคุมขัง หน้าที่การงานจะไม่ยั่งยืนถาวร หลงมัวเมาในทางที่ผิดๆ หลงมัวเมาไปในทางที่ผิดๆ ต้องตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูดเบียดบังเอาความดีความชอบ จะมีปัญหารักสามเส้า ชีวิตจะอาภัพผิดหวังในเรื่องของความรัก หย่าร้างกัน แต่งงานช้า ไม่ได้แต่งงาน ได้แต่งก็เลิกกัน ได้พ่อหม้าย เป็นเมียน้อย ระวังโรคผิวหนังทุกรูปแบบ ถ้าผลรวมได้หมายเลข 57 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนใหม่ให้ได้หมายเลข 42 เมื่อบวกกัน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
ทั้งหมด 197 รายการ | 
093-698-6916
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-946-1947
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-7733
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-7337
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-7373
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-4664
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-998-9119
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-6899
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-8879
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-9689
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-446-9968
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-9878
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
084-391-9878
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5498
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-5597
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-532-8796
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
063-669-9468
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-197-8969
ราคา 6,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-694-5997
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-9892
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-5698
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-5978
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-696-9289
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-9497
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-893-5996
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-696-9982
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-891-5998
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-6994
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-891-6979
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-894-9946
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-691-9978
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-691-9879
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-886-2691
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-886-3519
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-886-4428
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-886-6822
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-886-9441
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-853-5964
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-495-6934
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-8826
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-8835
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-8853
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-8862
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-8871
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-996-2686
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5986
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5968
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-963-5689
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-958-9942
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-926-6896
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-479-9164
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-666-4779
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8269
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8296
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8629
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8647
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8746
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-696-8692
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-682-8868
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-653-9959
ราคา 6,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-662-9896
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
099-064-9569
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
061-789-9683
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
081-094-9989
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6859
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6895
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6877
ราคา 999.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
082-895-6928
ราคา 3,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-395-4199
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-396-9166
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
098-396-9823
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
064-946-9928
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-198-2898
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-496-2879
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-478-8891
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-792-9829
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9879
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-7896
ราคา 4,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9897
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9987
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9894
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9969
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-3989
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4997
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6466
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6961
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
097-992-9453
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
094-509-7887
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
083-879-8932
ราคา 9,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
083-894-9952
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-528-7978
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-959-6947
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
062-638-9779
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-969-5398
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
080-993-9496
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
064-497-9828
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
064-498-9692
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-526-9978
ราคา 2,990.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
092-528-7996
ราคา 1,599.- ผลรวม 57 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 197 รายการ |